Osoby, które marzą o posiadaniu swojego domu w ogromnej liczbie przypadków wybierają zakup gotowego projektu - wynika to z faktu, że jest to tańsze rozwiązanie niż zbudowanie indywidualnej koncepcji od zera. Nie wszyscy natomiast zdają sobie sprawę z tego, że kupiony projekt nie może zostać od razu, w metodę całkowity wcielony w życie - konieczne jest przeprowadzenie adaptacji projektu do spersonalizowanych warunków. Oznacza to, że należałoby dostosować zamiar do stylu działki, rodzaju gruntu, warunków klimatycznych. Adaptacja konstrukcji wiąże się też z dopasowaniem budynku do planu zabudowy okolicy, a także strefy klimatycznej. Warto pamiętać o tym, że dopasowanie budynku jest obowiązkowe - zgodnie z rozporządzeniem wydanym przez Ministra Infrastruktury. Adaptacja planu jest też niezbędna z tego względu, że właściwie każdy budynek musi uzyskać licencja na budowę - w niektórych sytuacjach jest to możliwe tylko, jeżeli stworzy się koncepcję, która będzie w pełni dostosowana do wybranego otoczenia , a oprócz tego działki. Aby adaptacja została uznana za wiążącą musi zostać wytworzona przez zawodowego architekta, który sprawi, że projekt uzyska Decyzję o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowaniu Terenu. Konieczne jest także naniesienie budynku na mapę geodezyjną oraz udoskonalenie obciążeń konstrukcyjnych. Adaptacja planu wiąże się również z uzyskaniem odpowiednich zezwoleń budowlanych, a także wszelkich opinii, jakie są wydawane poprzez kompetentne instytucje i urzędy. Poprawki mogą się także wiązać z indywidualnymi życzeniem - kontrahenta oznacza to, że architekt uwzględnia osobiste prośby o konwersję planu pomieszczeń, sposobu ogrzewania, rozkład okien i drzwi - wszystko co osoby, które będą mieszkać w budynku zechcą pod warunkiem, że będzie to możliwe pod kątem budowlanym , a dodatkowo konstrukcyjnym. Przykładowo niedawno bardzo w większości dostosowuje się schematy domów tak, ażeby ogrzewanie było energooszczędne.