Gdy decydujemy się na wybór gotowego projektu domu, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że nie będzie on nadawał się do bezpośredniego wykorzystania na naszej działce. Taki projekt wymaga naniesienia odpowiednich zmian oraz uwzględnienia planu zagospodarowania przestrzennego. Dlatego konieczna będzie adaptacja projektu.
Ten konieczny proces możemy zlecić architektowi adaptującemu, który dostosuje projekt domu oraz może pomóc nam w wypełnieniu potrzebnych wniosków i redagowaniu pism, takich jak wniosek o pozwolenie na budowę. Dostosowanie projektu wymaga również konsultacji konstruktora budowlanego, który adaptuje fundamenty do wymagań naszej działki. Jego udział może być również konieczny w przypadku modyfikacji takich parametrów jak zmiana konstrukcji stropu oraz kąta nachylenia dachu. Będzie to konieczne na przykład w sytuacji, gdy warunki zagospodarowania przestrzeni określają dokładnie jakie nachylenie dachu może mieć nasz budynek.

Dzięki współpracy architekta i konstruktora budowlanego będziemy mogli dokonać pełnej adaptacji projektu. Jeśli jednak dostosowanie projektu domu okaże się niewystarczające i w czasie budowy będziemy musieli nanieść dodatkowe poprawki, możemy to zrobić. Zmiany, które możemy wprowadzić są jasno określone w prawie budowlanym i podzielone na dwie kategorie: istotne oraz nieistotne. Nie powinniśmy na tym etapie lekceważyć strony formalnej adaptacji projektu, ponieważ z pewnością spowoduje to problemy i odsunie w czasie zakończenie budowy.
Adaptacja projektu jest koniecznym krokiem, który musimy wykonać, jeśli chcemy wybudować nasz własny dom. Na szczęście znajdziemy wielu kompetentnych specjalistów, którzy doskonale poradzą sobie z tym zadaniem. Zanim zdecydujemy się na wybór konkretnej osoby, powinniśmy upewnić się, czy posiada ona wszystkie konieczne uprawnienia do wykonywania zawodu.